BREDENE START MET EIGEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE
Het gemeentebestuur van Bredene kent vanaf 1 oktober a.s. een eigen gemeentelijke mantelzorgpremie van 50 EUR per kwartaal toe . De gemeenteraad heeft in zitting van maandag jl. zijn goedkeuring gehecht aan het reglement voor deze mantelzorgpremie.
Mantelzorg is de extra zorg aan een zorgbehoevende persoon door iemand uit zijn of haar directe omgeving, buiten het kader van een hulpverlenend beroep. In Vlaanderen zijn er ongeveer 600.000 mantelzorgers. Ook in Bredene zorgt ongeveer 10 % van de inwoners voor een chronisch ziek familielid, voor een zorgbehoevende vriend of buur. Mantelzorgers zetten zich dagdagelijks in om het voor zieke en zorgbehoevende mensen mogelijk te maken om langer thuis in hun eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen. Bredene wil deze semi-vrijwilligers nu een financieel hart onder de riem steken, door hen vanaf oktober 2015 een premie van 50 EUR per kwartaal toe te kennen.
 
“Op persoonlijk vlak zijn de diensten die worden verstrekt door een mantelzorger van onschatbare waarde voor een zorgbehoevende. Spijtig genoeg is het meestal zo dat de middelen ontbreken om de mantelzorger ook daadwerkelijk een financiële blijk van waardering te geven. Bovenop hun dagdagelijks engagement, steken mantelzorgers er dan ook vaak financieel nog wat aan toe in de vorm van bijvoorbeeld verplaatsingskosten of telefoonkosten”, aldus schepen van sociale zaken Jacques Deroo (sp.a), “Bredene wil mantelzorgers daarom voortaan zelf rechtstreeks ondersteunen. Met een bedrag van 50 EUR per kwartaal engageren we ons alvast om niet zomaar een symboolpremie in te voeren, maar willen we echt iets kunnen betekenen.” OCMW-raadslid Daniël Poppe (cd&v) belicht nog een ander aspect van de premie: “Mantelzorg verstrekken is geen sinecure. Indien we er met een gemeentelijke premie voor kunnen zorgen dat de mantelzorger zich langer blijft inzetten, wil dit ook zeggen dat een zorgbehoevende langer thuis kan blijven wonen. Hierdoor vermijden we dat mensen die nét dat kleine beetje extra hulp nodig hebben, noodgedwongen de overstap moeten maken naar een gespecialiseerde instelling. Plaatsen in bijvoorbeeld een rust- en verzorgingstehuis kunnen op die manier nuttiger worden benut door mensen die zwaarder zorgbehoevend zijn.”
 
Voor meer info: Sociaal Huis Bredene, Duinenstraat 106 of 059 33 97 70
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET