GEBRUIK ELEKTRISCHE WAGEN
Distributiebedrijf Eandis en autoconstructeur Nissan stellen gedurende twee maanden een elektrische wagen gratis ter beschikking aan het OCMW van Bredene. De wagen werd op 15 oktober 2015 officieel overhandigd aan Jacques Deroo, OCMW-voorzitter. Dit initiatief heeft als bedoeling om het OCMW kennis te laten maken met elektrische mobiliteit.
In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen.
 
Tijdens de afgelopen jaren heeft Eandis op 70 locaties oplaadpunten voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen of scooters ingevoerd om zo te komen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier kan er invulling worden gegeven aan de doelstellingen om binnen een straal van 20 km of binnen de 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben.
 
Maar Eandis gaat nog een stap verder. Het distributiebedrijf heeft een aantal elektrische voertuigen aangeschaft om uit te lenen aan openbare besturen. Het is de bedoeling om deze openbare besturen kennis te laten maken met de eigenschappen en de mogelijkheden van de elektrische wagens.
 
De elektrische wagen waarvan op 15 oktober 2015 de sleutels werden overhandigd aan  OCMW-voorzitter Jacques Deroo is een Nissan Leaf. Deze wagen wordt gedurende twee maanden gratis ter beschikking gesteld van het OCMW-bestuur. 
 
Het aanbod van Eandis sluit perfect aan op het beleid van de gemeente en het OCMW dat staat voor een leefbaardere, gezondere en schone leefomgeving met minder energiegebruik, minder fossiele energie, meer groene energie, meer natuur en meer lokale initiatieven om duurzame ontwikkeling te versnellen.   
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET