OCMW Bredene steunt nationale manifestatie van de non-profit op 24 november 2016
De non-profit sector trekt op 24 november 2016 aan de alarmbel na een zoveelste besparingsronde in de verzorgingssector. De sector plant die dag een staking en een nationale manifestatie in Brussel. Het OCMW Bredene deelt alvast de bezorgdheden en steunt de geplande acties.
Op 24 november 2016 wordt een algemene staking in de non-profitsector gepland, alsook een nationale manifestatie in Brussel. De sector protesteert met name tegen de drastische inperking door de regering Michel van de bijkomende verlofdagen die worden toegekend aan oudere werknemers in de zorgsector. Deze extra dagen werden destijds ingevoerd om het –dikwijls fysiek en mentaal zwaar- werk voor iedereen werkbaar te houden. De sector is dan ook bijzonder misnoegd over de maatregel, die bovenop een reeks vroegere besparingsmaatregelen komt. Het OCMW Bredene, dat zelf heel wat zorgpersoneel tewerk stelt, zegt alvast zijn steun toe aan de actie op 24 november.

We kunnen de frustratie en de woede over deze nieuwe besparingen volledig begrijpen. Werken in de zorgsector is sowieso niet min. Als je de regering dan keer op keer maatregelen ziet nemen die het werk nog zwaarder maken dan het al is, zou je voor minder boos worden. De regering kan keuzes maken, maar kiest er blijkbaar telkens voor om de rekening te presenteren aan het zorgpersoneel. Finaal gaat dit echter ook ten koste van de patiënten. Mensen moeten steeds langer, harder en sneller werken, terwijl alle compenserende maatregelen die hen hiertoe in staat zouden moeten stellen één na één worden afgebouwd. Je moet geen genie zijn om te beseffen dat dit een boemerang is die binnenkort in het gezicht gaat terugkeren. Als OCMW-bestuur en als werkgever in de zorgsector steunen wij dan ook deze actie op 24 november.

 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET