25 miljoen EUR voor nieuw woonzorgcentrum
De Bredense gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de bouw van de woonzorgcampus Jacky Maes.
Deze woonzorgcampus zal 25 miljoen euro kosten en is daarmee het grootste project dat het Bredens gemeentebestuur/OCMW ooit heeft gerealiseerd.
De bouw start indien alles volgens plan verloopt eind 2017 en er zal in verschillende fases gewerkt worden. Eerst wordt achteraan het huidig gebouw in de Duinenstraat een nieuwe vleugel gebouwd, waarna het bestaande gebouw afgebroken wordt om plaats te maken voor een tweede vleugel. Het project zal worden voltooid in de volgende bestuursperiode.  De woonzorgcampus omvat een nieuw woonzorgcentrum met 150 bedden, een centrum voor kortverblijf met 10 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum. Dit dossier heeft bloed, zweet en tranen gekost.  De subsidieregeling voor de bouw van nieuwe woonzorgcentra is immers grondig gewijzigd waardoor Bredene het met merkelijk minder toelagen moeten doen.  Om te kunnen anticiperen op de vergrijzing van de bevolking is de bouw van dit centrum echter meer dan noodzakelijk.  Het gemeentebestuur is er dan ook in geslaagd om hiervoor de nodige financiële middelen vrij te maken. 

De nieuwe accommodatie moet het mogelijk maken voor het personeel, dat dagdagelijks het beste van zichzelf geeft, om de zorg voor de residenten nog efficiënter te organiseren.  Met dit nieuw woonzorgcentrum zorgt Bredene er immers voor dat straks alle Bredense senioren die behoefte hebben aan zorg een plaats zullen kunnen vinden in eigen gemeente.  Bredene neemt hiermee zijn verantwoordelijkheid nu blijkt dat er in West-Vlaanderen tegen 2030 ruim 25.000 bedden zullen te kort zijn in de woonzorgcentra. 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET