SINT BRENGT SUBSIDIEBELOFTE WZC JACKY MAES
Het OCMW-bestuur mocht in deze sintperiode goed nieuws in ontvangst nemen van minister Vandeurzen. Zo werd er een subsidiebelofte betekend aan het OCMW Bredene ten bedrage van 1.011.220,46 euro voor de realisatie van een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum.
  

Eerder dit najaar werd het perceel algemene aannemingen aan de firma

Strabag nv uit Ledegem gegund voor realisatie van het nieuwbouwproject WZC

Jacky Maes. Hiermee zetten we opnieuw duidelijke stappen richting realisatie

van het project. De goedkeuring en subsidiebelofte van ruim een miljoen euro

voor de realisatie van het dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum

betekent voor ons financieel een flinke duw in de rug.

 

De werken voor het nieuwbouwproject WZC Jacky Maes nemen officieel een

aanvang op 22/01/2018. De uitvoeringstermijn voor het totale project bedraagt

1.350 kalenderdagen. Dit project omvat naast de realisatie van 150

rustoordbedden ook een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum.

Het dagverzorgingscentrum met een opnamecapaciteit van 15 bewoners

(momenteel niet bestaande als dienstverlening in Bredene) zal de oudere met

een zorgafhankelijkheid in hun vertrouwde heimat laten verblijven, maar

overdag therapie, verzorging, begeleiding verstrekken. Een lokaal

dienstencentrum (momenteel ook niet bestaande in Bredene) beoogt jongere

senioren zo actief mogelijk te houden door hen kansen tot zelfontplooiing aan te

reiken door een aanbod van activiteiten die actief en passief kunnen beleefd

worden (cursussen taal, handarbeid, voordrachten, enz.).

 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET