Lijst beslissingen van de OCMW- raad van 22/02/2018
In bijlage vindt u de lijst met beslissingen van de OCMW- raad van 22 februari 2018.
 

Lijst beslissingen raad maatschappelijk welzijn 22/02/2018

1.            Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn van 31/01/2018

2.            Richtlijnen prijszetting, planning opening en informatiemateriaal sociale kruidenier 't Groot verschil.

De OCMW-raad keurt volgende goed in functie van de werking van de sociale kruidenier:

§     De prijszetting sociale kruidenier met volgende richtlijnen:

·                     de betalende producten:

o        Producten die door het OCMW zelf ingekocht worden via het reguliere circuit aan de laagste winkelprijs worden aangeboden min 20%;

o        Producten die verkregen worden met bepaalde verkoopsafspraken via andere partners of leveranciers (bv. via platform Goods to Give, de schenkingbeurs, enz.) zullen een prijszetting krijgen die altijd begrensd is tot maximum de laagste reguliere winkelprijs min 20%.

·                     de gratis producten:

o        De gratis producten krijgen een fictieve waarde dat in mindering wordt gebracht van het aandeel gratis producten dat vastgesteld is op hun winkelpas

o        De fictieve waarde wordt bepaald door de laagste winkelprijs als basis te nemen min 50%

o        In functie van het aanbod en de dringendheid waarmee sommige gratis producten mogelijk de deur uit moeten (we verwijzen hierbij naar de data ten minste houdbaar tot (THT) en te gebruiken tot (TGT)) moet het ook mogelijk blijven om producten

§     beperkt mee te geven op basis van gezinssamenstelling (in het kader van iedereen de kans te geven om het product te verwerven)

§     niet aangerekend op het gratis winkelbudget mee te geven (in het kader van risico beperken om als sociale kruidenier zelf met overschotten te zitten)

§     een afwijkende fictieve waarde te geven die altijd begrensd is tot maximum de laagste winkelprijs min 50% (idem voorgaande).

§     De vaststelling van het eerste openingsmoment met effectieve werking voor de doelgroep op en vanaf 22/05/2018.

3.            Lidmaatschap en partnerschapsovereenkomst Goods2give vzw in het kader van productenaanbod voor de sociale kruidenier.

Eén van de mogelijke leveranciers voor het project “de sociale kruidenier” is de vzw Goods to Give. Deze vereniging wil een platform creëren tussen de verenigingswereld en de grote bedrijven. In dit kader verzamelt Goods to Give vzw schenkingen in natura bij bedrijven en verdeelt zij die bij de partnerverenigingen van de vzw. De producten dienen door de partnerverenigingen uitsluitend gebruikt te worden voor sociale (liefdadigheids)doeleinden.

De OCMW-raad besliste om een partnerschap aan te vragen met de vzw Goods to Give, Witte Patersstraat 4 1040 Etterbeek ten behoeve van de productvoorziening voor de sociale kruidenier ’t groot verschil.

4.            Serviceflatcomplex: waterschade 24 oktober 2017. Aanvaarding schadevergoeding verzekering Belfius

In de serviceflat 0.05 van het serviceflatcomplex Duinenzichterf werd d.d. 17/10/2017 schade vastgesteld door waterinsijpeling. De schade werd veroorzaakt door een lekkende boiler van de bovenliggende serviceflat. Door waterinsijpeling werd de elektriciteit en het domoticasysteem beschadigd.

5.            Wijziging van de rechtspositieregeling (bevorderingsvoorwaarden functies C-niveau)

De OCMW-raad stelt de gecoördineerde tekst van de rechtspositieregeling van het personeel vast.
 
6.            Goedkeuring kwaliteitsplan 2018

Jaarlijks dient het woonzorgcentrum een kwaliteitsplan op te maken waarin de initiatieven die zullen genomen worden om gedurende het komende jaar de kwaliteit van de zorg te verbeteren worden voorgesteld.

7.           Vervangen buitendienst gestelde boilers serviceflats
Omdat de technische dienst over nieuwe informatie beschikt met betrekking tot deze materie, stelde men dit punt uit om te behandelen tijdens de volgende zitting van de OCMW-raad.

8.            Goedkeuring plaatsen scheidingswand in vroegere eetzaal rusthuis

De vroegere eetzaal op het gelijkvloers van het rusthuis doet enerzijds dienst als eetzaal voor het personeel en anderzijds als parkeerruimte voor de dienstkarren van de keuken. Deze parkeerruimte maakt deel uit van de keuken en een duidelijke afscheiding tussen eetzaal en keuken dringt zich op.

9.          Ten laste nemen kosten vaste telefoonlijn bij interne verhuis naar kleinschalig wonen

De OCMW raad geeft goedkeuring om bij een interne verhuis van een bewoner van het WZC Jacky Maes van een ROB-kamer naar het project kleinschalig wonen of omgekeerd, de kosten verbonden aan het overzetten van de vaste telefoonlijn ten laste te nemen van het bestuur

10.          Kennisneming beslissing 30.01.2018 betreffende voorafgaande vergunning

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissing d.d. 30/01/2018 van de administrateur-generaal van het agentschap zorg -en gezondheid betreffende de verlenging van de voorafgaande vergunning voor de vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum Jacky Maes.

 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET