IN DE KIJKER: WEEK VAN HET GELD
De derde editie van de Week van het Geld loopt van 12 tot en met 18 maart 2018. Het doel van de thematische week is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar te maken en extra aandacht te schenken aan financiële educatie. De hele week vinden er allerhande activiteiten plaats, gericht op het onderwijs en het brede publiek. Dit jaar is ‘Jouw krediet… gewikt en gewogen’ het centrale thema van De Week van het Geld.
Ook het OCMW Bredene laat deze week niet onopgemerkt voorbij gaan. Bij het OCMW kan men terecht voor verschillende vormen van schuldhulpverlening zoals budgetbegeleiding, schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling. Naast deze individuele hulpverlening proberen we ook een steentje bij te dragen aan de preventie van financiële problemen.  In dit kader worden volgende initiatieven genomen:
 
-  Er wordt een vorming aangeboden aan kwetsbare doelgroepen in het Sociaal Huis in samenwerking met Budget in Zicht. Budget in Zicht is een dienst van het CAW die werkt rond kwaliteitsvolle schuldhulpverlening, lerende netwerken en preventie.  De betreffende vorming is gericht op de nazorg en afbouw van schuldhulpverlening. Budget In Zicht ontwikkelde hierrond een nieuwe vorming en zal deze bij wijze van try-out voor het eerst aanbieden in Bredene.
 
- Daarnaast gaan we langs in de Bredense lagere scholen met het budgetspel ('budget pret'). Zo leren kinderen van het vijfde en/of zesde leerjaar op een leerrijke en leuke manier met budget omgaan. Op deze manier komt financiële educatie op speelse wijze aan bod. Want ook in dit geval is jong geleerd, oud gedaan.
 
 
De Week van het Geld is een initiatief van Wikifin.be, in samenwerking met De Tijd en Radio 2. 
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET