Lijst beslissingen van de OCMW-raad op 26/04/2018
In bijlage vindt u de lijst met beslissingen, genomen door de OCMW-raad tijdens de zitting van 26/04/2018.
 

 Lijst beslissingen raad maatschappelijk welzijn 26/04/2018

 Secretariaat

1)    Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27/03/2018

 Beleidsondersteuning

2)    Kennisname van voorstellen BDO omtrent reorganisatie WZC

De OCMW-raad neemt kennis van een powerpoint-voorstelling, opgemaakt en gegeven door interim-manager Geert Claes (BDO), met hierin opgenomen de voorstellen van de interim-manager tot optimalisering van de werking van WZC Jacky Maes.

 Financieel Beheerder

3)    Vaststelling jaarrekening 2017

Artikel 1

De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2017 vast.

De jaarrekening is een document bestaande uit 128 pagina’s. Dit document maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2

Het verschil tussen de autofinancieringsmarge gebudgetteerd in het budget 2017 en de autofinancieringsmarge als resultaat in de jaarrekening 2017 ten bedrage van 397.500,03 EUR wordt teruggestort aan het gemeentebestuur Bredene

 Beleidsondersteuning

4)    Vaststelling van het jaarverslag 2017 OCMW Bredene.

 Financiële dienst

5)    Gebruik van de software WebBv consultatietool

De OCMW-raad beslist gebruik te maken van de software “WebBv consultatietool” voor het opvragen van actuele persoon-en adresgegevens ter vervanging van het programma WinBv.

 Personeel

6)    Technisch beambten keuken. Vacant verklaren van twee halftijdse betrekkingen - contract onbepaalde duur, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen of onvoldoende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - bij wijze van aanwerving

 Sociale dienst

7)    Toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW gebruikers 2018.

Vanaf 01/01/2017 werden de subsidies ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van OCMW-dienstverlening in één fonds verenigd. Ook voor het dienstjaar 2018 wordt hetzelfde principe gehanteerd. Het gaat om in totaal 15.588.996 EUR voor alle Belgische OCMW’s. Het OCMW Bredene zal voor 2018 een bedrag van 11.991 EUR ontvangen. De OCMW’s beschikken over de autonomie om de middelen in te zetten voor hun belangrijkste lokale noden binnen drie grote beleidsprioriteiten :

?          Kinderarmoede bestrijden

?          Collectieve modules opzetten in het kader van het GPMI

?          Maatschappelijke participatie bevorderen

 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET