Lijst reglementen en verordeningen
Vanaf 1 januari 2014 is de wijze waarop reglementen en verordeningen bekendgemaakt moeten worden, gewijzigd.
Dit is een gevolg van de wijziging van artikel 187 van het OCMW-decreet bij de decreten van 29 juni 2012.
Deze bekendmaking is van belang voor de inwerkingtreding van deze reglementen en verordeningen.
 
Tot 31 december 2013 werden de reglementen van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de bijzondere comités bekendgemaakt door middel van een aanplakbiljet opgehangen op een aanplakbord aan de zetel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
 
Door de wijziging van het voormelde artikel zullen de OCMW’s vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen bekend maken op hun website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.
De volgende elementen moeten daarbij vermeld worden:
• de datum waarop het reglement of verordening werd aangenomen;
• de datum waarop het reglement of verordening op de website werd bekendgemaakt.
 
Het OCMW Bredene wenst hieraan uiteraard te voldoen en reserveert hiervoor bijgevolg een plaatsje op de website.
Voortaan vind je hier ook alle reglementen in hun meest recente versie blijvend op de website.
 
 
 
Gerelateerde bestanden
BestandHUISHOUDELIJK REGLEMENT LOI
BestandINTERNE AFSPRAKENNOTA WZC JACKY MAES
Bestandgebruikersreglement sociale kruidenier
BestandHUISHOUDELIJK REGLEMENT BERAADSLAGENDE ORGANEN
BestandHUISHOUDELIJK REGLEMENT BERAADSLAGENDE ORGANEN SVK KOEPEL BREDENE OOSTENDE
BestandGEBRUIKSREGLEMENT VERGADERZALEN SOCIAAL HUIS
BestandGEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL SERVICEFLATCOMPLEX DUINENZICHTERF
BestandREGLEMENT VAN ORDE SERVICEFLATS DUINENZICHTERF
BestandINTERN HUURREGLEMENT SVK KOEPEL BREDENE OOSTENDE

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET